Dạng 25. Xác định điều kiện để xảy ra sóng dừng với sóng dừng có một đầu cố định, một đầu tự do có đáp án

  • 277 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB với đầu A là điểm nút và đầu B là điểm bụng thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là D


Câu 2:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Số nút và bụng sóng trên dây là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

l=k+12v2fk=6.

Vậy số bụng = số nút = k + 1 = 7. 


Câu 3:

Dây AB dài  21cm treo lơ lửng, đầu trên A gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số 100Hz  Tốc độ truyền sóng trên dây là  4m/s ta thấy trên dây có sóng dừng. Số nút, số bụng trên dây lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

l=2k+1λ4=2k+1v4f       k=4flv112=4.0,21.1004112=10

Suy ra số nút sóng bằng số bụng sóng 

n=k+1=11


Câu 4:

Một thanh thép mảnh dài 1,2 m được đặt nằm ngang phía dưới một nam châm điện. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì trên dây thép xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng với đầu cố định là nút và đầu tự do là bụng. Nếu tốc độ truyền sóng trên thanh là 60 m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Theo giả thiết, sóng có đầu cố định là nút, đầu tự do là bụng nên: l=kλ2+λ4

Trên dây có 6 bụng sóng k=51,2=5λ2+λ4λ=2455(m)

Tần số sóng trên dây là: f=vλ=137,5(Hz)

Vì fsóng = 2fđiện => fđiện137,52   = 68,75 Hz.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận