Dạng 32. Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều có đáp án

  • 214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế  U sẽ giảm đi khi

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Công thức: E=Ud  nên cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U sẽ giảm đi khi tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.


Câu 2:

Điện trường đều tồn tại ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Điện trường đều tồn tại ở trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.


Câu 3:

Các đường sức điện trong điện trường đều

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Các đường sức điện trong điện trường đều là các đường thẳng song song cách đều.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận