Dạng 46. Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện có đáp án

  • 237 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã thực hiện một công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Áp dụng công thức    E=Aqq=AE=6.1033=2.103C


Câu 2:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ để di chuyển một điện tích dương từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện và độ lớn q của điện tích đó.


Câu 3:

Các lực lạ bên trong nguồn điện không thực hiện việc

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

+ Nguồn điện tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn, điều này được thực hiện bởi lực lạ. Lực lạ tách các electron khỏi nguyên tử và đưa các electron này theo chiều điện trường về cực âm của nguồn điện, đưa các điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện về cực dương của nguồn.

+ Lực lạ không tạo ra thêm electron mới cho nguồn điện.

Các lực lạ bên trong nguồn điện không thực hiện việc A. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. B. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện. C. tạo ra các electron mới cho nguồn điện. D. làm các electron dịch chuyển cùng chiều điện trường bên trong nguồn điện. (ảnh 1)

Câu 4:

Công của nguồn điện là

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Công của nguồn điện là công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.


Câu 5:

Công thức xác định suất điện động của nguồn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Minh Huy
22:32 - 12/05/2024

Câu 10:
A=EIt <=>720=12*I*60 =>I=1(A)
Đề không có đáp án