Dạng 18. Bài tập về sóng ngang, sóng dọc có đáp án

  • 162 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các điểm sóng của sóng dọc có phương dao động

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Các điểm sóng của sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


Câu 2:

Để phân loại sóng dọc và sóng ngang, người ta dựa

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Để phân loại sóng dọc và sóng ngang, người ta dựa phương dao động và phương truyền sóng.


Câu 3:

Trên hình vẽ, đầu A của lò xo được giữ cố định, đầu B dao động tuần hoàn theo phương ngang. Sóng trên lò xo là sóng (1)... vì (2)...

Trên hình vẽ, đầu A của lò xo được giữ cố định, đầu B dao động tuần hoàn theo phương ngang. Sóng trên lò xo là sóng (1)... vì (2)...  Chọn từ/cụm từ thích hợp trong các đáp án dưới đây để điền vào các chỗ trống. (ảnh 1)

Chọn từ/cụm từ thích hợp trong các đáp án dưới đây để điền vào các chỗ trống.

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Sóng trên là xo là sóng dọc vì mỗi điểm trên lò xo dao động theo phương ngang trùng với phương truyền sóng.


Câu 4:

Khi sóng hình thành trên lò xo như hình vẽ, mỗi vòng trên lò xo sẽ

Khi sóng hình thành trên lò xo như hình vẽ, mỗi vòng trên lò xo sẽ   A. chuyển động dọc theo trục lò xo từ B đến A. B. chuyển động dọc theo trục lò xo từ A đến B. C. dao động theo phương dọc theo trục lò xo, qua lại quanh một vị trí cố định. D. dao động theo phương vuông góc với trục lò xo, qua lại quanh một vị trí cố định. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Các phần tử của môi trường chỉ dao động quanh vị trí cân bằng mà không di chuyển theo sóng.


Câu 5:

Sóng trên mặt nước là sóng ngang. Một người quan sát thấy một chiếc phao trên mặt biển nhô lên cao 10,0 lần trong 36,0 giây và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10,0 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Phao nhô lên 10 lần tương ứng với 9 dao động.

Chu kì sóng là: T=369=4s

Tốc độ truyền sóng là: T=369=4s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận