Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Phân tích Câu cá mùa thu (Thu điếu)

  • 2441 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào?

Xem đáp án

Cảnh thu được đón nhận từ gần đến cao, xa và rồi từ cao, xa trở lại gần.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điểm nhìn cảnh thu là:

Xem đáp án

- Điềm nhìn: điểm nhìn cảnh thu là chiếc thuyền câu, nhìn mặt ao, nhìn lên bầu trời, nhìn tới ngõ trúc rồi lại trở về với ao thu, với thuyền câu

- Từ điểm nhìn ấy, từ một khung ao hẹp, không gian mùa thu, cảnh sắc mùa thu mở ra nhiều hướng thật sinh động với những hình ảnh vừa cân đối, vừa hài hòa.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Những hình ảnh nào không xuất hiện trong sáu câu thơ đầu bài thơ "Thu điếu"?

Xem đáp án

- Những hình ảnh không xuất hiện ở sáu câu thơ đầu bài thơ Thu điếu : cá, ánh mặt trời.


Câu 4:

Câu thơ nào trong bài thơ "Thu điếu" có sự xuất hiện của âm thanh?

Xem đáp án

Hai câu thơ cuối bài thơ tạo được một tiếng động duy nhất:

“Tựa gối buông cần lâu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo”

Sự xuất hiện của tiếng động không phá vỡ sự tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự yên ắng, tĩnh mịch của cảnh vật.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Thủ pháp nghệ thuật đặc sắc trong hai câu cuối bài thơ "Thu điếu"?

Xem đáp án

Nghệ thuật đặc sắc được Nguyễn Khuyến sử dụng ở hai câu kết của bài thơ là lấy động tả tĩnh. Cá đớp động không phá vỡ không gian tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự tĩnh mịch của cảnh vật.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận