Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tìm hiểu chung về Câu cá mùa thu (Thu điếu)

  • 2538 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Thu điếu" được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian nào?

Xem đáp án

Bài thơ Thu điếu  được viết trong thời gian Nguyễn Khuyến về ở ẩn tại quê nhà.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Bài thơ "Thu điếu" được viết bằng chữ gì?

Xem đáp án

Thu điếu là một trong ba bài thơ Nôm viết về mùa thu hay nhất của Nguyễn Khuyến.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thu điếu được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Thể thơ của bài Thu điếu là thất ngôn bát cú.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cảnh mùa thu được Nguyễn Khuyến miêu tả trong bài "Thu điếu" là vùng nào?

Xem đáp án

Thu điếu viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đáp án không phải giá trị nội dung của bài "Thu điếu"?

Xem đáp án

Bài thơ thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận