Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tìm hiểu chung Vịnh khoa thi Hương

  • 1565 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả của bài thơ "Vịnh khoa thi Hương" là ai?

Xem đáp án

Vịnh khoa thi Hương là bài thơ của Trần Tế Xương

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

"Vịnh khoa thi Hương" còn có tên gọi khác là gì?

Xem đáp án

Vịnh khoa thi Hương còn có tên gọi khác là Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

"Vịnh khoa thi Hương" được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Vịnh khoa thi Hương được sáng tác năm 1897

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

"Vịnh khoa thi Hương" được viết bằng thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trần Tế Xương viết bài "Vịnh khoa thi Hương" với dụng ý gì?

Xem đáp án

Vịnh khoa thi Hương là bài thơ thuộc đề tài “thi cử” – một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương. Bài thơ ghi lại cảnh “nhập trường” vừa ghi lại cảnh lễ xướng danh qua đó nói lên tâm trạng đau đớn, chua xót của nhà thơ trước hiện thực mất nước, giao thời nhốn nháo, nhố nhăng. Qua đó, tác giả vẽ nên một phần hiện thực nhốn nháo, ô hợp của xã hội thực dân nửa phong kiến buổi đầu, đồng thời nói lên tâm sự của mình trước tình cảnh đất nước.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Thái Luân
12:54 - 29/01/2021

Bài học này hay