Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) tuần 12 Tìm hiểu chung về Hạnh phúc một tang gia

  • 1650 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” được trích từ tiểu thuyết nào?

Xem đáp án

Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trích từ tiểu thuyết Số đỏ (Vũ Trọng Phụng)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tiểu thuyết "Số đỏ" được in thành sách năm:

Xem đáp án

Tiểu thuyết Số đỏ được in thành sách năm 1938.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhân vật chính của tiểu thuyết "Số đỏ"?

Xem đáp án

Nhân vật chính của tiểu thuyết là Xuân, còn gọi là Xuân Tóc Đỏ. Xuân là một đứa trẻ mồ côi, một tên “ma cà bông” bỗng nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản khi đó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" thuộc chương bao nhiêu của tiểu thuyết "Số đỏ"?

Xem đáp án

Đoạn trích thuộc chương thứ XV của tiểu thuyết Số đỏ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

1.     Cảnh hạ huyệt

2.     Niềm vui và hạnh phúc của các thành viên khi cụ cố tổ qua đời

3.     Cảnh đám ma gương mẫu

Trình tự đúng của bố cục văn bản "Hạnh phúc của một tang gia" là: 

Xem đáp án

Đáp án A

Bố cục:

- Phần 1: “Ba hôm sau, ông cụ già chết thật…Xuân Tóc Đỏ đã gây ra cho Tuyết vậy”: Niềm vui và hạnh phúc của các thành viên khi cụ cố tổ qua đời

- Phần 2: “Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám…Đám cứ đi”: Cảnh đám ma gương mẫu

- Phần 3: “Đến huyệt…điều sơ suất của khổ chủ”: Cảnh hạ huyệt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận