Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 4 Phân tích Bài ca ngất ngưởng

  • 1934 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Từ “ngất ngưởng” được lặp lại bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Từ “ngất ngưởng” được lặp lại 4 lần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Theo em, từ “ngất ngưởng” trong bài thơ của Nguyễn Công Trứ được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

Hiểu theo nghĩa bóng, “ngất ngưởng” là cách sống vượt lên những khuôn mẫu gò bó, thể hiện tính cách, thái độ, cách sống ngang tàng của Nguyễn Công Trứ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Câu thơ “Vũ trụ nội mạc phi phận sự” được hiểu là:

Xem đáp án

Bài thơ mở đầu bằng một câu thơ chữ Hán trang trọng thể hiện quan niệm cao cả, đẹp đẽ của một nhà Nho chân chính về bổn phận, nghĩa vụ của mình với đời, với dân, với nước; bộc lộ niềm tự hào không cần che giấu của nhà thơ về vị trí, vai trò và cả tầm vóc của cá nhân mình trước cuộc đời

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ông Hi Văn trong câu thơ “Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng” là ai?

Xem đáp án

Hi Văn là biệt hiệt của Nguyễn Công Trứ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Câu thơ “Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án

“Vào lồng” là hình ảnh ẩn dụ, diễn tả cuộc đời làm quan, coi thường danh lợi của Nguyễn Công Trứ. Làm quan được xem là bị giam hãm trong lồng, mất tự do, nhưng đó là điều kiện để bộc lộ tài năng, hoài bão, trọn nghĩa vua tôi.

ð Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận