Trắc nghiệm: Ôn tập phần văn học (Kì 2) có đáp án

  • 1147 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dòng nào trả lời đúng các câu hỏi: Thế nào là thơ mới lãng mạn? 

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 2:

Hai bài thơ nào nguyên văn bằng chữ Hán?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Dòng nào nêu đúng thứ tự ba bài thơ tiêu biểu thể hiện quá trình hiện đại hóa của thơ ca Việt Nam 1900-1945?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Nhà thơ nào là cầu nối giữa thơ cũ và thơ mới?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 5:

Dòng nào nêu đúng các tác phẩm có cùng một tiêu chí?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận