Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 1 (có đáp án): Các cấp tổ chức của thế giới sống

  • 10114 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 2:

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Nếu cơ thể sinh vật không có khả năng tự điều chỉnh thì cơ thể sẽ mất cân bằng, dễ phát sinh các tật bệnh và có thể dẫn đến tử vong.


Câu 3:

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là:

(1) Cơ thể.  (2) tế bào  (3) quần thể

(4) quần xã   (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

Xem đáp án

Đáp án: A

Theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Vì tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất và hệ sinh thái là tổ chức sống cao nhất nên mới có sự sắp xếp như trên.

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là:  (1) Cơ thể.  (2) tế bào  (3) quần thể (ảnh 1)


Câu 4:

 “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống

Xem đáp án

Đáp án A

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp thấp hơn không có được.

Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

60%

40%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Văn Vinh

1 năm trước

Hoa Huynh

1 năm trước

phạm ngọc linh

M

1 năm trước

My Trà

t

10 tháng trước

tokoyami fumikage

khá ok

Bình luận


Bình luận

Lưu Trang
21:14 - 27/10/2020

Tại sao

linh thùy
09:54 - 22/12/2020

quá tốt

Hồ Ngọc
17:53 - 08/10/2021

thực vật sao mừ vận động đc má

Hoàng Thắng
10:52 - 09/12/2021

hmmm