Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 (có đáp án): Các nguyên tố hóa học và nước (phần 2)

  • 4055 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

Xem đáp án

Đáp án B

4 nguyên tố đa lượng chính như C, H, O, N chiếm khối lượng lớn trong tế bào vì chúng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtêin, cacbohiđrat, lipit và các axit nuclêic là những chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào.

Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là (ảnh 1)


Câu 2:

Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố chiếm phần lớn trong cơ thể sống (khoảng 96%) là:

Xem đáp án

Lời giải:

Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố C, H, O và N chiếm 96% trọng lượng chất khô của tế bào, các nguyên tố còn lại chiếm chiếm một tỉ lệ nhỏ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là những nguyên tố nào?

Xem đáp án

Lời giải:

Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là C, H, O, N.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là cacbon:

- C có khả năng tác dụng với nhau tạo liên kết cộng hóa trị bền vững – C – C–. Vì C có thể thu vào hoặc cho đi 4 e để lấp lớp e ngoài cùng đủ 8 bền vững nên mỗi nguyên tử C có thể tạo liên kết cộng hóa trị với 4 nguyên tử C khác. Nhờ vậy có thể tạo khung cho vô số các chất hữu cơ khác nhau.

- C dễ dàng tạo liên kết cộng hóa trị với C, H, N, P, S nên trong chất hữu cơ chứa một lượng lớn nhiều nhóm chức khác nhau.

- Các e có khả năng bắt cặp tạo xung quanh mỗi nguyên tử C tạo cấu trúc không gian khối tứ diện, nhờ đó các kiểu hợp chất hữu cơ khác nhau có cấu trúc không gian 3 chiều.


Câu 5:

Nguyên tố hoá học nào dưới đây có vai trò tạo ra “bộ khung xương” cho các đại phân tử hữu cơ ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ, có vai trò tạo ra “bộ khung xương” cho các đại phân tử hữu cơ

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

9 tháng trước

Trần Chi

Bình luận


Bình luận

hjhj
09:59 - 25/11/2021

Tại sao cũng câu hỏi tương tự nhưng ở phần I đáp án là A, còn phần II là B

hjhj
10:00 - 25/11/2021

ở phần I em k nhớ câu hỏi số mấy nhưng phần II là câu 26 ạ