Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 3 (có đáp án): Các nguyên tố hóa học và nước

  • 9820 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 2:

Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

A. Đúng. Nguyên tố vi lượng là nguyên tố chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sống của cơ thể.

B. Sai. Các nguyên tố vi lượng là một thành phần quan trọng của các enzyme, vitamin và hormone hoặc tham gia vào một số các phản ứng trao đổi chất nhất định có vai trò như là coenzym xúc tác hay hoạt hóa. Thiếu vi lượng tố có thể trực tiếp hay gián tiếp gây ra nhiều bệnh. Do đó, tất các các sinh vật nói chung và thực vật nói riêng đều cần các nguyên tố vi lượng này trong suốt quá trình sống chứ không phải chỉ cần cho giai đoạn sinh trưởng.

C. Đúng. Một số nguyên tố vi lượng tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzim trong tế bào.

D. Đúng. Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có trong tự nhiên.


Câu 3:

Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng?

Xem đáp án

Đáp án A

- Thiếu nguyên tố iốt sẽ gây ra bệnh bướu cổ.

- Khi cơ thể thiếu hụt iốt, tuyến giáp dưới sự kích thích của tuyến yên sẽ tăng cường hoạt động để huy động lượng iốt trong máu, cố gắng bù chỗ thiếu từ nguồn iốt đang có và vì thế dẫn đến tuyến giáp phình ra để bắt giữ nhiều iốt nhất có thể, gây ra bướu cổ.

Bệnh nào sau đây liên quan đến sự thiếu nguyên tố vi lượng? (ảnh 1)


Câu 4:

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn nhiều so với nguyên tử hiđrô và hiệu độ âm điện trong phân tử H2O = XO - XH = 1,24 ⇒ Liên kết cộng hóa trị phân cực.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng về các nguyên tố chủ yếu của sự sống (C, H, O, N)?

Xem đáp án

Đáp án: D

Các nguyên tố C, H, O, N tham gia cấu tạo nên một số đại phân tử hữu cơ như protein, lipit, axit nucleic. Tuy nhiên các đại phân tử kể trên đều không tan trong nước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tấn toàn Nguyễn

V

7 tháng trước

Vu Thi Thu Thao

K

5 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

loli lanli loloilol
18:51 - 23/10/2021

bị lỗi câu 25

Nguyễn Hào
07:26 - 10/11/2021

lỗi câu 25

20. Đoàn Mai Thanh Ngọc
11:37 - 24/11/2021

25 đáp án C mà