Trắc nghiệm Sinh Học 11 Bài 30 (có đáp án): Truyền tin qua Xinap

  • 4333 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

 Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Xináp là diện tiếp xúc giữa?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận