Trắc nghiệm Sinh học 11 KNTT Bài 8. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật có đáp án

  • 468 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quá trình dinh dưỡng gồm có các giai đoạn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình dinh dưỡng gồm 4 giai đoạn: lấy thức ăn, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và đồng hóa các chất.


Câu 2:

Phát biểu nào đúng khi nói về các kiểu lấy thức ăn của động vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Động vật lấy thức ăn theo kiểu ăn hút có cấu tạo miệng phù hợp với đục lỗ và hút dịch.

A – Sai. Động vật lấy thức ăn từ môi trường sống theo 3 kiểu chính: ăn lọc, ăn hút và ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau.

B – Sai. Ăn hút là thức ăn được lấy vào bằng cách hút dịch lỏng từ cơ thể động vật hoặc thực vật.

D – Sai. Hổ là động vật lấy thức ăn từ môi trường theo kiểu ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau.


Câu 3:

Phát biểu nào sai khi nói về giai đoạn tiêu hóa thức ăn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A – Sai. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.


Câu 4:

Trong tiêu hóa nội bào, các mảnh thức ăn nhỏ được tế bào thực bào, sau đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong tiêu hóa nội bào, các mảnh thức ăn nhỏ được tế bào thực bào, sau đó các enzyme của lysosome phân giải thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể có thể sử dụng được.


Câu 5:

Quá trình tiêu hóa thức ăn trong hệ tiêu hóa của người diễn ra theo trình tự nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình tiêu hóa thức ăn trong hệ tiêu hóa của người diễn ra theo trình tự: Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già→ hậu môn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận