Trắc nghiệm Sông và hồ có đáp án

  • 82 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu không phải nguồn cung cấp nước cho sông ngòi?

Xem đáp án

Các nguồn cung cấp nước cho sông gồm: nước mưa, nước ngầm và băng tuyết tan.

Đá mẹ chỉ tham gia vào quá trình hình thành đất, không tham gia cung cấp nước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông được gọi là:

Xem đáp án

Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông được gọi là lưu vực sông.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chi lưu là…

Xem đáp án

Chi lưu là các sông thoát nước cho dòng chính.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phụ lưu là …

Xem đáp án

Phụ lưu là sông đổ nước vào dòng chính.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nơi dòng chảy bắt đầu được gọi là ............. của dòng sông.

Xem đáp án

Nơi dòng chảy bắt đầu được gọi là nguồn của dòng sông.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận