Trắc nghiệm: Thao tác lập luận bác bỏ có đáp án

  • 1164 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Người nghe thường bác bỏ những ý kiến như thế nào?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 2:

Mục đích chính của bác bỏ là gì?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Trong văn nghị luận,  khi bác bỏ 1 ý kiến nào đó, ta không nên làm gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Khi sử dụng thao tác lập luận bác bỏ, không cần thiết phải làm gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Dòng nào không phải là cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?

Xem đáp án

ð Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận