Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

  • 774 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

At the factory he likes people to let him have his own way. 

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Anh ấy không thích nó khi mọi người nói anh ấy phải làm gì.


Câu 2:

Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

I would rather have an egg for breakfast.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tôi thích có một quả trứng cho bữa sáng.


Câu 3:

Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

It would have been a perfect paper except for some mistakes.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Bài báo có một số lỗi sai.


Câu 4:

Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

It's waste of time to try to explain anything to Tony.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Không đáng để cố gắng giải thích bất cứ điều gì với Tony.


Câu 5:

Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

The workers are threatening to go on strike unless the company raises the hourly wage.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nếu tiền lương của họ không tăng, công nhân có kế hoạch đình công.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận