Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking

  • 793 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.


Câu 2:

Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 3:

Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.


Câu 4:

Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.


Câu 5:

Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận