Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Writing

  • 628 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Du khách đến để chiêm ngưỡng các di tích được khai quật từ những ngôi mộ cổ.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The Citadel of the Ho Dynasty, which is located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nằm ở tỉnh Thanh Hóa, Thành cổ nhà Hồ đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 2011.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The Complex of Hue Monuments, which lies along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nằm dọc theo sông Hương ở thành phố Huế, Khu phức hợp di tích Huế là một ví dụ điển hình của một thành phố thủ đô được thiết kế tốt.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He has been living with his cousin for two months, but he's looking for a place close to his university.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đã sống với anh em họ hai tháng, nhưng anh ấy đang tìm đến một nơi gần trường đại học của mình.


Câu 5:

After we had chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chọn một điểm đến cho kỳ nghỉ của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận