Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 7. C. Reading có đáp án

  • 406 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Read the following passage and choose the best answer

Vietnamese water puppetry is a unique folk art. It's said that ‘Not watching a performance of water puppetry means not visiting Vietnam yet.' That's why water puppetry is a must-see show for tourists in Vietnam. Watching this show can help you escape from your busy life and refresh your minds with unforgettable moments.

During the shows, you can only see the puppets and a small folk orchestra of about 7 people; the puppeteers stand behind a curtained backdrop in a pool. All puppets are made of fig wood which goes along well with water. Then they are carved and painted. The themes of the shows are very familiar to Vietnamese people. They focus on the daily life of farmers and common aspects of Vietnamese spiritual life.

Vietnamese water puppetry has been introduced to many countries all over the world and received much love from audiences. Foreigners don't understand Vietnamese, but they enjoy the shows because the puppets clearly demonstrate Vietnamese life and culture through their actions. Thang Long Water Puppet Theatre on Dinh Tien Hoang Street near Hoan Kiem Lake is the most popular theatre for water puppetry.

All tourists in Vietnam see water puppet shows.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: That's why water puppetry is a must-see show for tourists in Vietnam.

Dịch: Đó là lí do tại sao múa rối nước là một buổi diễn phải xem đối với mọi vị khách tới Việt Nam.


Câu 2:

Audiences can see the puppets, the orchestra and the puppeteers during the show.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: During the shows, you can only see the puppets and a small folk orchestra of about 7 people; the puppeteers stand behind a curtained backdrop in a pool.

Dịch: Trong các buổi biểu diễn, bạn chỉ có thể nhìn thấy những con rối và một dàn nhạc dân gian nhỏ khoảng 7 người; những con rối đứng đằng sau một tấm màn trong một hồ bơi.


Câu 3:

Vietnamese water puppetry hasn't received positive feedback from audiences over the world.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào câu: Vietnamese water puppetry has been introduced to many countries all over the world and received much love from audiences.

Dịch: Múa rối nước Việt Nam đã được giới thiệu đến nhiều quốc gia trên thế giới và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.


Câu 4:

Foreigners can still understand the water puppet shows even though they don't understand Vietnamese.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Foreigners don't understand Vietnamese, but they enjoy the shows because the puppets clearly demonstrate Vietnamese life and culture through their actions.

Dịch: Người nước ngoài không hiểu tiếng Việt, nhưng họ thích các chương trình vì những con rối thể hiện rõ nét cuộc sống và văn hóa Việt Nam thông qua hành động của họ.


Câu 5:

Thang Long Water Puppet Theatre is the biggest theatre in Hanoi.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong bài chỉ nói nó nổi tiếng nhất, chứ không nhắc đến diện tích lớn hay nhỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận