Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 Writing có đáp án

  • 1258 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: At + school: ở trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: Tất cả các môn ở trường mới của tôi đều rất thú vị.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Hoa/ bike/ school/ every day.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia thì hiện tại đơn vì có dấu hiệu “every day”

“ride+bike”: Đi xe đạp

Dịch: Hằng ngày Hoa đi xe đạp tới trường.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu chia ở quá khứ đơn vì có mốc thời gian “yesterday”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe máy ngày hôm qua.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Summer, / I/ often/ spend/ time/ play/ bingo/ my/ best/ friends.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: “In+ the+ mùa”: Vào mùa nào

“spend+ time+ V_ing”: dành thời gian làm gì

Dịch: Vào mùa hè, mình thường dành thời gian chơi bingo với các bạn thân của mình.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm gì

Dịch: Bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận