Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Ai ơi mồng chín tháng tư có đáp án

  • 80 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 trình bày về lễ hội gì của dân tộc ta?

Xem đáp án

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 trình bày về lễ hội Gióng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Lễ hội Gióng còn có tên gọi khác là gì?

Xem đáp án

Lễ hội Gióng còn có tên gọi khác là Hội làng Phù Đổng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Câu ngạn ngữ “Nắng ông Từa, mưa ông Gióng” được hiểu là gì?

Xem đáp án

Câu ngạn ngữ được hiểu: Vào hội thánh Từa thì có nắng, vào hội Gióng thì có mưa.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, Thánh Gióng đã được sinh ra ở địa điểm nào?

Xem đáp án

Trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4, Thánh Gióng đã được sinh ra ở Miếu Ban.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận