Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán có đáp án

  • 472 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Output là gì?

Xem đáp án

Output là những tín hiệu/ kết quả /sản phẩm mà hệ thống gửi ra.

Đáp án: A.


Câu 2:

Input là gì?

Xem đáp án

Input là những tín hiệu/ dữ liệu/vật liệu đưa vào hệ thống.

Đáp án: A.


Câu 3:

Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?

Xem đáp án

Ngoài cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, người ta còn sử dụng sơ đồ khối để mô tả.

Đáp án: C.


Câu 4:

Cho biết đầu vào, đầu ra của thuật toán sau đây: “Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?”.

Xem đáp án

Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?

Đầu vào: tên cuốn sách cần tìm, giá sách

Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

Đáp án: A.


Câu 5:

Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến vấn đề nào?

Xem đáp án

Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận