Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng chia 6

  • 1463 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Một hàng có 6 chú bộ đội. Hỏi có 42 chú bộ đội thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Xem đáp án

Đáp án C

42 chú bộ đội thì xếp được số hàng là:

42:6=7  (hàng)

Đáp số: 7 hàng.


Câu 4:

Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có:

Dấu cần điền vào chỗ trống là >.


Câu 5:

Phép chia nào có thương bé nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì các phép chia đã cho đều có số chia bằng 6 mà 12 < 18 < 30 < 42

Nên phép chia có kết quả bé nhất là 12 : 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận