Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1312 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho số 555, cách đọc nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Số 555 đọc là Năm trăm năm mươi lăm.


Câu 2:

Số 105 đọc là

Xem đáp án

Đáp án A

Số 105 được đọc là "Một trăm linh năm".


Câu 3:

Số lớn nhất trong các số 345; 435; 543; 534; 354 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 345 < 354 < 435 < 534 < 543


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 987,789,879,897,978,798.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 987>978>897>879>798>789

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 987,978,897,879,798,789.


Câu 5:

Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 300 + 40 + 5 … 354

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Vậy dấu cần điền vào chỗ trống là dấu <.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 ngày trước

Nguyễn Hoàng Minh Quyên

Bình luận


Bình luận

kieuduchoang3A
19:34 - 21/01/2021

hay

nguyenanhthu
20:40 - 30/07/2021

câu 9 khong phải là trắc nghiệm làm ra giấy hả cô