Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Tháng - Năm

  • 1278 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án B

Tháng 7 có 31 ngày.


Câu 2:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Ngày thứ ba đầu tiên của tháng là ngày 03 tháng 01.


Câu 3:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 01.


Câu 4:

Đây là tờ lịch của tháng 2 năm 2018 Ngày 15 tháng 2 là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án D

Từ vị trí của ngày 15 trong tờ lịch rồi dóng thẳng lên cột thứ trong tháng.

Vậy ngày 15 tháng 2 là thứ năm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận