Trắc nghiệm tổng hợp Giáo dục công dân có đáp án 2023

  • 746 lượt thi

  • 113 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Là người kinh doanh tự do, bà K thường xuyên bày bán hàng trên hè phố. Việc làm của bà K là biểu hiện của

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận