Trắc nghiệm: Tương tư (Nguyễn Bính) có đáp án

  • 1605 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hồn xưa của đất nước được thể hiện khá đậm nét qua hai câu nào trong bài thơ?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Bài thơ “Tương tư” là của tác giả nào sau đây?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Nguyễn Bính?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Câu nào dưới đây nói đúng địa danh của quê hương Nguyễn Bính

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 5:

Từ nào dưới đây khái quát được phong cách thơ của Nguyễn Bính?

Xem đáp án

ð Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận