Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar

  • 387 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

The mass media are ____ of communication, such as books, newspapers, recordings, radio, movies, television, mobile phones and the Internet.

Xem đáp án

Đáp án: B

Thông tin: Means of ….. phương tiện …

Dịch nghĩa: Các phương tiện truyền thông đại chúng là phương tiện truyền thông, như sách, báo, ghi âm, đài phát thanh, phim ảnh, truyền hình, điện thoại di động và Internet.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 TV companies ____ their programmes across the country or even across the world.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Các công ty truyền hình phát sóng các chương trình của họ trên toàn quốc hoặc thậm chí trên toàn thế giới.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

While a sports match has spectators and radio has listeners, television has ____.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Trong khi một trận đấu thể thao có khán giả và đài phát thanh có người nghe, truyền hình có người xem.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 I hate ____ newspapers; they're just full of gossip, scandal and lies!

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tôi ghét báo lá cải; chúng chỉ toàn tin đồn, tai tiếng và dối trá!


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

There's a great ____ show on BBC1 tonight. Contestants have to race through a supermarket as quickly as they can, filling up their trolleys as they go.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Có một game show tuyệt vời trên BBC1 tối nay. Các thí sinh phải chạy đua qua một siêu thị nhanh nhất có thể, lấp đầy xe đẩy của họ khi họ đi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận