Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về tác giả Trần Hữu Thung có đáp án

  • 207 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả Trần Hữu Thung?

Xem đáp án

Trần Hữu Thung sinh năm 1923, mất năm 1999

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác giả Trần Hữu Thung quê ở đâu?

Xem đáp án

Trần Hữu Thung quê ở Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trần Hữu Thung sáng tác trong thời kì kháng chiến chống?

Xem đáp án

Trần Hữu Thung sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trần Hữu Thung xuất thân trong gia đình thuộc tầng lớp nào?

Xem đáp án

Trần Hữu Thung xuất thân trong gia đình nông dân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đặc điểm thơ của Trần Hữu Thung như thế nào?

Xem đáp án

Thơ Trần Hữu Thung thể hiện sự mộc mạc, dân dã, chân chất, hồn nhiên của người dân quê

Đáp án cần chọn là: A, D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận