Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu Tục ngữ có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tục ngữ là gì?

Xem đáp án

Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, hàm súc, thường có vần điệu, có hình ảnh, nhằm đúc kết kinh nghiệm về thế giới tự nhiên và đời sống con người

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Về nội dung, tục ngữ thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Về nội dung, tục ngữ thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Về hình thức, tục ngữ có các đặc điểm gì?

Xem đáp án

Về hình thức, tục ngữ có các đặc điểm:

- Thường ngắn gọn (câu ngắn nhất gồm 4 chữ, câu dài có thể trên dưới 16 chữ)

- Có nhịp điệu, hình ảnh

- Hầu hết đều có vần và thường là vần lưng. Vần lưng trong tục ngữ có thể được gieo ở hai tiếng liền nhau (gọi là “vần sát”)

- Thường có hai vế trở lên. Các vế đối vứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung

- Thường đa nghĩa nhờ sử dụng các biện pháp tu từ, nhất là tục ngữ về con người và xã hội

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tục ngữ có thể được hình thành từ những nguồn nào?

Xem đáp án

Tục ngữ có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác

- Được tách ra từ tác phẩm văn học dân gian hoặc ngược lại

- Được rút ra từ tác phẩm văn học bằng con đường dân gian hóa những lời hay ý đẹp

- Từ sự vay mượn nước ngoài

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Câu tục ngữ sau sử dụng vần gì?

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”

Xem đáp án

Câu tục ngữ trên sử dụng vần sát

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận