Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Chuyển động tròn có đáp án

  • 898 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn ý sai. Chuyển động tròn đều có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

A, B, C – đúng

D – sai vì vectơ gia tốc luôn có hướng thay đổi và luôn hướng vào tâm quỹ đạo. Độ lớn gia tốc hướng tâm không đổi.


Câu 3:

Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ aht=v2raht không phụ thuộc m  D sai.


Câu 4:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu kỳ quay là thời gian quay được 1 vòng: T=4100=0,04s.


Câu 5:

Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có vận tốc vA = 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc v­B = 0,2 m/s. Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo bài ra ta có rA=rB+0,2

Theo bài ra ta có: vA=rAω=(rB+0,2)ω=0,6(1)

vB=rBω=0,2(2)

Lập tỉ số 12=rB+0,2rB=0,60,2=3rB=0,1m

Thay vào (2) 0,1.ω=0,2ω=2(rad/s)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận