Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 18. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng có đáp án

  • 1424 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây SAI:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Công thức tính động lượng p=m.ν

- Động lượng là một đại lượng vectơ. 

- Xung của lực là một đại lượng vectơ.

- Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật.


Câu 4:

Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Tìm độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp v1  v2  vuông góc nhau.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Ta có: p=m1.ν+m2.ν2

Do v1  v2  vuông góc nhau nên

p2=(m1.ν)2+(m2.ν2)2

p=32+32=4,242kg/s


Câu 5:

Một viên bi thép 0,1 kg rơi từ độ cao 5 m xuống mặt phẳng ngang. Tính độ biến thiên động lượng trong trường hợp: Khi chạm sàn bi bay ngược trở lại cùng vận tốc theo phương cũ.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Vận tốc chạm sàn ν1=2.g.h =10 m/s

Động lượng trước va chạm: p1=m.ν1

Sau va chạm:  ν2=ν1p2=m.ν1

Độ biến thiên động lượng: Δp=p2p1=2m.ν1

Suy ra độ lớn độ biến thiên động lượng bằng Δp=2.m.ν1=2.0,1.10=2kg.m/s


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận