Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 19. Các loại va chạm có đáp án

  • 1073 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Lực tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng của vật: F=ΔpΔt


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Va chạm mềm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Va chạm mềm xảy ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc sau va chạm.

+ Xét thời gian va chạm ngắn thì va chạm mềm thỏa mãn định luật bảo toàn động lượng.

+ Động năng của hệ sau và chạm nhỏ hơn động năng của hệ trước va chạm do một phần năng lượng đã bị chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Va chạm đàn hồi

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Va chạm đàn hồi là va chạm trong đó vật xuất hiện biến dạng đàn hồi trong khoảng thời gian va chạm, sau va chạm vật lấy lại hình dạng ban đầu và tiếp tục chuyển động tách rời nhau.

+ Động lượng được bảo toàn.

+ Động năng của hệ sau va chạm bằng động năng của hệ trước va chạm.


Câu 4:

Một người có khối lượng m1= 50kg đang chạy với vận tốc ν1= 3m/s thì nhảy lên một toa xe khối lượng m2= 150kg chạy trên đường ray nằm ngang song song ngang qua người đó với ν2= 2m/s . Tính vận tốc của toa xe sau khi người đó nhảy lên nếu ban đầu toa xe và người chuyển động cùng chiều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Coi hệ này là hệ kín, hiện tượng này giống như va chạm mềm.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

m1.ν1+m2.ν2=m1+m2.V

Vì xe và người chuyển động cùng chiều dương nên:

m1.ν1+m2.ν2=m1+m2.V

V=m1.ν1+m2.ν2m1+m2=50.3+150.250+150=2,25m/s


Câu 5:

Một người có khối lượng m1= 50kg đang chạy với vận tốc ν1= 3m/s thì nhảy lên một toa xe khối lượng m1= 150kg chạy trên đường ray nằm ngang song song ngang qua người đó với ν2= 2m/s . Tính vận tốc của toa xe sau khi người đó nhảy lên nếu ban đầu toa xe và người chuyển động ngược chiều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Coi hệ này là hệ kín, hiện tượng này giống như va chạm mềm.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

m1.ν1+m2.ν2=m1+m2.V

Vì người chuyển động ngược chiều dương nên

m1.ν1+m2.ν2=m1+m2.V

V=m1.ν1+m2.ν2m1+m2=50.3+150.250+150=0,75m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận