Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 20. Động học của chuyển động tròn có đáp án

  • 1071 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Đổi 450  bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

 αrad=αdo.π1800 đáp án là π4  rad


Câu 2:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Chiều dài cung tròn bằng tích của góc chắn cung (rad) và bán kính của đường tròn.

s=αrad.R


Câu 3:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

C - đối với người ngồi trên xe thì chuyển động của cái đầu van có quỹ đạo tròn, xe chuyển động đều nên trong trường hợp này là chuyển động tròn đều.


Câu 4:

Chuyển động tròn đều là chuyển động

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Chuyển động tròn đều là chuyển động:

- có quỹ đạo là đường tròn và góc quay được trong những khoảng thời gian bằng nhau là bằng nhau.

- có quỹ đạo là đường tròn và độ dài cung tròn quay được trong những khoảng thời gian bằng nhau là bằng nhau

- có quỹ đạo là đường tròn và có tốc độ không đổi.


Câu 5:

Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm

- phương tiếp tuyến với quỹ đạo của đường tròn;

- chiều: theo chiều chuyển động của vật;

- độ lớn không đổi ν=R.ω .


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Trịnh Trọng

Bình luận


Bình luận

Minh Anh Lê
21:45 - 04/04/2024

hướng dẫn giải khác với đáp án