Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 13: Sóng dừng có đáp án

  • 311 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng dừng?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Sai, vì trong sóng dừng không có sự truyền pha.

C – Đúng

D – Đúng

Đáp án đúng là B.


Câu 2:

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Xem đáp án

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Sóng dừng là

Xem đáp án

Sóng dừng là sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Hai điểm A và B trên dây cách nhau 1m là hai nút. Biết tần số sóng khoảng từ 300 Hz đến 450 Hz. Tốc độ truyền dao động là 320 m/s. Tần số của sóng trên dây là

Xem đáp án

Tần số để xảy ra sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định thỏa mãn điều kiện:

f=n.v2l=n.3202=n.160 Hz

300f450nên 1,875 f2,8n=2f=320 Hz

Đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đỗ Duyên
21:27 - 18/12/2023

Đáp án B và D có khác gì nhau đâu ạ