Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 14: Bài tập về sóng có đáp án

  • 314 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau (ảnh 1)

Xem đáp án

Bước sóng: λ= 8 ô; 

Khoảng cách hai vị trí cân bằng của O và M là d = 3ô = 3λ8nên chúng dao động lệch pha nhau: Δφ=2πdλ=3π4

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng phương trình:

x = 0,4cos40πt cm. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng lần lượt là 14 cm và 20 cm, luôn đứng yên. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng là

Xem đáp án

Hai nguồn kết hợp cùng pha. Giữa M và trung trực có 2 dãy cực đại, đồng thời M là 1 cực tiểu nên M ứng thuộc dãy cực tiểu thứ  3. (k = 2). Cực tiểu qua M ứng với:

d1d2=2,5λ2014=2,5λ

λ=2,4cmv=λf=vω2π=48cm/s

Đáp án đúng là D.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi – ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25 m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ truyền âm trong gang là

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm trong gang nhanh hơn vận tốc truyền âm trong không khí.

Gọi t là thời gian truyền âm trong không khí thì thời gian truyền âm trong gang là (t – 2,5).

Thời gian truyền âm trong không khí là: t=lvkk=951,25340=2,8(s).

Tốc độ truyền âm trong gang là: v=lt2,5=951,252,82,5=3170,8(m/s).

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

Xem đáp án

+ Xét M và N nằm ở nửa trên của trường giao thoa:

+ Tại M: xMi=21,2=1,67

+ Tại N: xNi=4,51,2=3,75

 Từ M đến N có 2 vân sáng ứng với k=2; 3, có 2 vân tối ứng với k=2; 3.

Đáp án đúng là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận