Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 17: Khái niệm điện trường có đáp án

  • 790 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điện trường là

Xem đáp án

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Đáp án đúng là C.


Câu 2:

Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

Xem đáp án

Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

Xem đáp án

Đơn vị của cường độ điện trường là V/m.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Cho 2 điện tích điểm q1 = 5.10-9 C; q2 =  5.10-9 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm tại trung điểm của AB ?

Xem đáp án

E1= E2 = kQr2= 4500 V/m

Cho 2 điện tích điểm q1 = 5.10^-9 C; q2 =  5.10T^-9 C lần lượt đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm tại trung điểm của AB ? A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương. B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm. C. bằng 0. D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích. (ảnh 1)

E1E2 nên E = E1 + E2 = 9000 V/m

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường

Xem đáp án

E=kQr2 nên khi r tăng 3 lần thì E giảm 9 lần. 

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hà Khánh Duy
22:48 - 29/01/2024

Theo mình câu 4 đáp án C
Vì kia là 2 điện tích + thì sẽ phải cùng phương ngược chiều chứ?