Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 19: Thế năng điện có đáp án

  • 514 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 69 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Biểu thức tính công của lực điện trong điện trường đều là: A = qEd

Đáp án đúng là B.


Câu 2:

Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường

Xem đáp án

Ta có: AMN = WM - WN, thế năng tăng nên WN > WM nên AMN < 0

Nên điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường âm.            

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường

Xem đáp án

A = Fscosα. Nếu chỉ thay đổi chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường thì chưa đủ dữ kiện để xác định công của lực điện trường vì điện trường còn phụ thuộc vào lực và góc.

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 1000 V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m/s, khối lượng của elctron là 9,1.10-31kg. Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ?

Xem đáp án

Công của lực điện trường là A = qEd = - eEd = ΔW

Theo định lý biến thiên động năng ta có:

A=eEd=0mv22d=mv22eE=9,1.1031.3.10522.1,6.1019.1000 = 2,6.10-4 m = 0,26 mm

Chọn  đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận