Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 20: Điện thế có đáp án

  • 452 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

Xem đáp án

Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về khả năng tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q.

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Điện thế là đại lượng:

Xem đáp án

A – đúng

B – sai

C, D – sai vì điện thế có âm, có thể dương, có thể bằng 0.

Đáp án đúng là A.


Câu 4:

Hiệu điện thế giữa hai điểm:

Xem đáp án

Hiệu điện thế giữa hai điểm: đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia.

Đáp án đúng là D


Câu 5:

Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

Xem đáp án

Đơn vị của điện thế là V, với 1V=1J1C

Đáp án đúng là B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận