Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 22: Cường độ dòng điện có đáp án

  • 894 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

A – đúng.

B – sai vì nhiệt độ tăng thì điện trở tăng, cường độ dòng điện giảm.

C – sai vì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có công thức I=qt nên cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch.

D – sai vì tùy từng môi trường, hạt tải điện sẽ là các hạt khác nhau.

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của

Xem đáp án

Dòng điện có chiều quy ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện dương.

A, D – sai vì đó là các hạt mang điện tích âm.

B – sai vì hạt notron không mang điện.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Câu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A – đúng.

B – sai vì chiều dòng điện trong kim loại có chiều ngược chiều chuyền động động của của các electron tự do.

C – đúng.

D – đúng.

Đáp án đúng là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận