Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 25: Năng lượng. Công suất điện có đáp án

  • 401 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một bếp điện có ghi 220V - 1500 W. Điện năng tiêu thụ khi sử dụng bếp trong thời gian 30 phút là

Xem đáp án

Đổi 30 phút = 1800 s

Áp dụng công thức A=P.t=1500.1800=2700000 J=2,7.106J

Đáp án đúng là D


Câu 2:

Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12V – 6W mắc nối tiếp với mạng điện có hiệu điện thế U = 120V. Để các đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

Xem đáp án

Để các đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế trên hai đầu mỗi đèn là 12 V

Vậy cần mắc nối tiếp N đèn sao cho hiệu điện thế hai đầu mạch là 120 V, U trên mỗi đèn là 12 V. Ta có N = 120 : 12 = 10 bóng đèn.

Đáp án đúng là B.


Câu 4:

Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 4 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

Xem đáp án

Từ định luật Ôm cho đoạn mạch I =UR  U = I.R

Áp dụng công thức P = U.I = I2.R

Khi I = I1 = 2 A thì

P1 = U.I1 = I12.R =22.R = 100 W  R = 25 Ω

Khi I = I2 = 4A thì P2=U.I2=I22.R=42.25=400 W

Đáp án đúng là D


Câu 5:

Công suất định mức của các dụng cụ điện là

Xem đáp án

Công suất định mức là công suất đạt được khi nó hoạt động bình thường.

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận