Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức có đáp án

  • 526 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Xem đáp án

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A – Đúng

B – Sai, vì hiện tượng cộng hưởng vừa có hại vừa có lợi ví dụ trường hợp có lợi như khi chơi đàn ghita, hộp đàn là bộ phận cộng hưởng làm cho âm thanh phát ra to hơn, chuẩn hơn.

C – Đúng

D – Đúng

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Xem đáp án

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức?

Xem đáp án

Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về dao động duy trì?

Xem đáp án

- Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

- Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. Với loại đồng hồ dây cót, khi lên dây cót, ta đã tích lũy vào dây cót một thế năng nhất định. Dây cót cung cấp năng lượng cho con lắc thông qua một kết cấu trung gian. Cơ cấu này cho phép chính con lắc điều khiển sự cung cấp năng lượng theo chu kì riêng của nó. Ngày nay, người ta thường dùng đồng hồ điện tử. Loại đồng hồ này được cung cấp năng lượng bằng pin.

- Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, khi người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định thì dao động của hệ lúc đó là dao động duy trì. Những người chơi đu duy trì dao động của chiếc đu bằng cách truyền năng lượng cho chiếc đu.

Đáp án đúng là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận