Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 9: Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ có đáp án

  • 568 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sóng dọc là

Xem đáp án

Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Sóng dọc truyền được trong các môi trường

Xem đáp án

Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Sóng cơ không truyền được trong chân không.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Chọn câu đúng. Siêu âm là âm

Xem đáp án

Siêu âm là âm có tần số trên 20 000 Hz.

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Một lá thép dao động với chu kì T = 80m/s thì có tần số bằng

Xem đáp án

Ta có: f=1T=180.103=12,5(Hz)

Đáp án đúng là B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

a

8 tháng trước

anh thi

Bình luận


Bình luận