Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 (có đáp án): Sự sôi (tiếp theo)

  • 1041 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?

Xem đáp án

Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Nhiệt độ sôi

Xem đáp án

Nhiệt độ sôi không đổi trong suốt thời gian sôi

⇒Đáp án A


Câu 3:

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi. Ở nhiệt độ sôi thì

Xem đáp án

Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

Xem đáp án

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dũng téo pò
10:32 - 24/03/2021

lỗi rồi câu sáu chưa làm mà không đc làm