Trắc nghiệm Vật lý Bài tập cơ năng có đáp án

  • 195 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 72 km/h = 20 m/s

Động năng:  Wd=12mv2=12.1000.202=200000J


Câu 2:

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 30 m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất vận tốc của vật là 50 m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy  g=10m/s2, hãy tính độ cao h?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chọn gốc thế năng tại mặt đất (tại B).

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 30 m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất vận tốc của vật là 50 m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy  , hãy tính độ cao h? A. 60 m. B. 70 m. C. 80 m. D. 90 m. (ảnh 1)

Cơ năng tại O (tại vị trí ném vật):  W(O)=12mv02+mgh 

Cơ năng tại B (tại mặt đất):  WB=12mv2 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: W(O) = W(B)

 12mv02+mgh=12mv2=>h=v2v022g=5023022.10=80m 

Câu 3:

Quả cầu khối lượng m = 0,1 kg treo dưới một dây dài  l = 1 m. Nâng quả cầu lên để dây treo nằm ngang rồi buông tay. Biết vận tốc của quả cầu ở vị trí cân bằng là 2 m/s. Tìm lực cản trung bình của không khí lên quả cầu? Lấy   g=10m/s2(Chọn đáp án gần đúng nhất)

Quả cầu khối lượng m = 0,1 kg treo dưới một dây dài  l = 1 m. Nâng quả cầu lên để dây treo nằm ngang rồi buông tay. Biết vận tốc của quả cầu ở vị trí cân bằng là 2 m/s. Tìm lực cản trung bình của không khí lên quả cầu? Lấy   (Chọn đáp án gần đúng nhất) (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Chọn gốc thế năng tại đường thẳng đứng OB.

Cơ năng tại vị trí A là:  WA=WtA=mgh=mgl=0,1.10.1=1J 

Cơ năng tại vị trí B là:  WB=WdB=12mvB2=12.0,1.22=0,2J 

Ta có độ biến thiên cơ năng:

 AC=WBWA=0,21=0,8J 

 =>FC.S=FC.2πl4=FC.2π.14=0,8=>FC0,5N

Câu 5:

Khi tăng tốc một vật từ tốc độ v lên tốc độ 2v, động năng của nó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Động năng tỉ lệ với bình phương của tốc độ.

Khi tốc độ tăng lên 2 lần thì động năng tăng lên 4 lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận