Các trường Bậc Đại học thuộc khu vực Miền Trung

Mã trường Tên trường
DAD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á năm 2020
DDF Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020
DDI Thông tin tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng năm 2020
DDK Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2020
DDQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2020
DDS Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2020
DDT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Duy Tân năm 2020
DDV Thông tin tuyển sinh trường Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh năm 2020
DDY Thông tin tuyển sinh Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020
KTD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020
TTD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2020
YDN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2020
DHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2020
DHC Thông tin tuyển sinh Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2020
DHD Thông tin tuyển sinh Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020
DHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2020
DHK Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2020
DHL Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2020
DHN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2020
DHS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2020
DHT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020
DHY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược - Đại học Huế năm 2020
DPX Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dân lập Phú Xuân năm 2020
HVA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Âm nhạc Huế năm 2020
BMU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Buôn Ma Thuột  năm 2020
TTN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Nguyên năm 2020
NLG Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh ( Phân hiệu tại Gia Lai ) năm 2020
DDP Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2020
DYD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2020
TDL Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt năm 2020
DHQ Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2020
DPC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2020
DQU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2020
DKQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Kế toán năm 2020
DPQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2020
IUQ Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu ĐH Công nghiệp TP.HCM tại Quảng Ngãi năm 2020
DQN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn năm 2020
HQH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hải Quân năm 2020
DQT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quang Trung năm 2020
KGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Không quân năm 2020
DPY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên năm 2020
TBD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình Dương năm 2020
NHP Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng (Cơ sở Phú Yên) năm 2020 chi tiết nhất
TSN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nha Trang năm 2020
XDT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2020
UKH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
NLN Thông tin tuyển sinh trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2020
DPT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Thiết năm 2020