Các trường Bậc Đại học thuộc khu vực Miền Trung

STT Mã trường Tuyển sinh
1 DAD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á năm 2020
2 DDF Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020
3 DDI Thông tin tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng năm 2020
4 DDK Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2020
5 DDQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2020
6 DDS Thông tin tuyển sinh trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2020
7 DDT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Duy Tân năm 2020
8 DDV Thông tin tuyển sinh trường Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh năm 2020
9 DDY Thông tin tuyển sinh Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020
10 KTD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020
11 TTD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2020
12 YDN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2020
13 DHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2020
14 DHC Thông tin tuyển sinh Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2020
15 DHD Thông tin tuyển sinh Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020
16 DHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2020
17 DHK Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm 2020
18 DHL Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2020
19 DHN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2020
20 DHS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2020
21 DHT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020
22 DHY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược - Đại học Huế năm 2020
23 DPX Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dân lập Phú Xuân năm 2020
24 HVA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Âm nhạc Huế năm 2020
25 BMU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Buôn Ma Thuột  năm 2020
26 TTN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Nguyên năm 2020
27 NLG Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh ( Phân hiệu tại Gia Lai ) năm 2020
28 DDP Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2020
29 DYD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2020
30 TDL Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt năm 2020
31 DHQ Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2020
32 DPC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2020
33 DQU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quảng Nam năm 2020
34 DKQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Kế toán năm 2020
35 DPQ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2020
36 IUQ Thông tin tuyển sinh trường Phân hiệu ĐH Công nghiệp TP.HCM tại Quảng Ngãi năm 2020
37 DQN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn năm 2020
38 HQH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hải Quân năm 2020
39 DQT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quang Trung năm 2020
40 KGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Không quân năm 2020
41 DPY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên năm 2020
42 TBD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình Dương năm 2020
43 NHP Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng (Cơ sở Phú Yên) năm 2020 chi tiết nhất
44 TSN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nha Trang năm 2020
45 XDT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2020
46 UKH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
47 NLN Thông tin tuyển sinh trường Đại học nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Phân hiệu tại Ninh Thuận) năm 2020
48 DPT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Thiết năm 2020