Các trường Bậc Đại học thuộc khu vực Miền Bắc

STT Mã trường Tuyển sinh
1 BKA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
2 NHH Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2020
3 ANH Thông tin tuyển sinh Học viện An ninh Nhân Dân năm 2020
4 BPH Thông tin tuyển sinh Học viện Biên Phòng năm 2020
5 BVH Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020
6 CCM Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020
7 CSH Thông tin tuyển sinh Học viện Cảnh sát Nhân Dân năm 2020
8 DCH Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020
9 DCN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
10 DCQ Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lí Hữu nghị năm 2020
11 DDD Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Đông Đô năm 2020
12 DDL Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Điện Lực năm 2020
13 DDN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đại Nam năm 2020
14 DKH Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020
15 DKK Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020
16 DKS Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
17 DLT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Lao động - Xã hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2020
18 DLX Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Lao động - Xã Hội (Trụ sở chính) năm 2020
19 DMT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020
20 NQH Thông tin tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự năm 2020
21 DNV Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2020
22 DPD Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Phương Đông năm 2020
23 KQH Thông tin tuyển sinh Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (hệ quân sự) năm 2020
24 DQK Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020
25 PKA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học PHENIKAA ( Đại học Thành Tây) năm 2020
26 DTL Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long năm 2020
27 ETU Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hòa Bình năm 2020
28 FBU Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2020
29 FPT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Fpt năm 2020
30 GHA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2020
31 GNT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2020
32 GTA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải năm 2020
33 HBT Thông tin tuyển sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
34 HCA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm 2020
35 HCH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020
36 HCP Thông tin tuyển sinh trường Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020
37 HEH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hậu cần (hệ quân sự) năm 2020
38 HGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020
39 HNM Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020
40 HPN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020
41 HQT Thông tin tuyển sinh trường Học viện Ngoại giao năm 2020
42 HTC Thông tin tuyển sinh trường Học viện Tài chính năm 2020
43 HTN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2020
44 HVN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020
45 HVQ Thông tin tuyển sinh trường Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020
46 HYD Thông tin tuyển sinh trường Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam năm 2020
47 KHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
48 KMA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020
49 KTA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020
50 LAH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2020
51 LDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công Đoàn năm 2020
52 LNH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lâm Nghiệp (Phía Bắc) năm 2020
53 LPH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
54 MCA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu năm 2020
55 MDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020
56 MHN Thông tin tuyển sinh trường Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2020
57 MTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020
58 MTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020
59 NHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội năm 2020
60 NTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2020
61 NTU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2020
62 NVH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2020
63 PBH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Pháo Binh năm 2020
64 PCH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2020
65 PKH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Phòng không - Không quân năm 2020
66 QHE Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
67 QHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
68 QHI Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
69 QHL Thông tin tuyển sinh Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020
70 QHQ Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
71 QHS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
72 QHT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
73 QHX Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
74 QHY Thông tin tuyển sinh Khoa Y - Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
75 SKD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2020
76 SPH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020
77 TDD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đô năm 2020
78 TDH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội năm 2020
79 TLA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi năm 2020
80 TMA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thương mại năm 2020
81 VHD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2020
82 VHH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2020
83 XDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng năm 2020
84 YHB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y Hà Nội năm 2020
85 YQH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Quân y (hệ quân sự) năm 2020
86 YTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2020
87 ZNH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội năm 2020
88 DHP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020
89 HHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020
90 THP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Phòng năm 2020
91 YPB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020
92 DTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình năm 2020
93 YTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2020
94 DTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2020
95 DTE Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên năm 2020
96 DTF Thông tin tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020
97 DTK Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2020
98 DTN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm - Trường Đại học Thái Nguyên năm 2020
99 DTQ Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2020
100 DTS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2020
101 DTY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2020
102 DTZ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Trường Đại học Thái Nguyên năm 2020
103 DVB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Việt Bắc năm 2020
104 DBH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2020
105 DDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2020
106 HCB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (phía Bắc) năm 2020
107 HCN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (phía Nam) năm 2020
108 LCH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Chính trị năm 2020
109 NHB Thông tin tuyển sinh trường Học viện Ngân Hàng (cơ sở Bắc Ninh) năm 2020
110 TDB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020
111 UKB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh Bắc năm 2020
112 DTP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2020
113 TQU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tân Trào năm 2020
114 TTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Bắc năm 2020
115 THV Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương năm 2020
116 VUI Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2020
117 DVP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trưng Vương năm 2020
118 SP2 Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm 2 năm 2020
119 TGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp năm 2020
120 DDM Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020
121 HLU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hạ Long năm 2020
122 DBG Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020
123 DDB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2020
124 DKT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Dương năm 2020
125 DKY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020
126 SDU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ năm 2020
127 DCA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Chu Văn An năm 2020
128 DNB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hoa Lư năm 2020
129 DTV Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2020
130 SKN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2020
131 YDD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2020
132 SKH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2020
133 DFA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh năm 2020
134 THU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2020
135 TTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thông tin liên lạc năm 2020
136 HTA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Tòa án năm 2020
137 KCN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2020