Các trường Bậc Đại học thuộc khu vực Miền Bắc

Mã trường Tên trường
BKA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020
NHH Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2020
ANH Thông tin tuyển sinh Học viện An ninh Nhân Dân năm 2020
BPH Thông tin tuyển sinh Học viện Biên Phòng năm 2020
BVH Thông tin tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020
CCM Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020
CSH Thông tin tuyển sinh Học viện Cảnh sát Nhân Dân năm 2020
DCH Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020
DCN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020
DCQ Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lí Hữu nghị năm 2020
DDD Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Đông Đô năm 2020
DDL Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Điện Lực năm 2020
DDN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đại Nam năm 2020
DKH Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020
DKK Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020
DKS Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
DLT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Lao động - Xã hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2020
DLX Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Lao động - Xã Hội (Trụ sở chính) năm 2020
DMT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020
NQH Thông tin tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự năm 2020
DNV Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2020
DPD Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Phương Đông năm 2020
KQH Thông tin tuyển sinh Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (hệ quân sự) năm 2020
DQK Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020
PKA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học PHENIKAA ( Đại học Thành Tây) năm 2020
DTL Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thăng Long năm 2020
ETU Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hòa Bình năm 2020
FBU Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2020
FPT Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Fpt năm 2020
GHA Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2020
GNT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2020
GTA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải năm 2020
HBT Thông tin tuyển sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
HCA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm 2020
HCH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020
HCP Thông tin tuyển sinh trường Học viện Chính sách và Phát triển năm 2020
HEH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Hậu cần (hệ quân sự) năm 2020
HGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020
HNM Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020
HPN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020
HQT Thông tin tuyển sinh trường Học viện Ngoại giao năm 2020
HTC Thông tin tuyển sinh trường Học viện Tài chính năm 2020
HTN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2020
HVN Thông tin tuyển sinh trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020
HVQ Thông tin tuyển sinh trường Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020
HYD Thông tin tuyển sinh trường Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam năm 2020
KHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
KMA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020
KTA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020
LAH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2020
LDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công Đoàn năm 2020
LNH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lâm Nghiệp (Phía Bắc) năm 2020
LPH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
MCA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu năm 2020
MDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020
MHN Thông tin tuyển sinh trường Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2020
MTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020
MTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020
NHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội năm 2020
NTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2020
NTU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2020
NVH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2020
PBH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Pháo Binh năm 2020
PCH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2020
PKH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Phòng không - Không quân năm 2020
QHE Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHF Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHI Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHL Thông tin tuyển sinh Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020
QHQ Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHX Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
QHY Thông tin tuyển sinh Khoa Y - Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
SKD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2020
SPH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020
TDD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đô năm 2020
TDH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội năm 2020
TLA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi năm 2020
TMA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thương mại năm 2020
VHD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2020
VHH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2020
XDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng năm 2020
YHB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y Hà Nội năm 2020
YQH Thông tin tuyển sinh trường Học viện Quân y (hệ quân sự) năm 2020
YTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2020
ZNH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội năm 2020
DHP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020
HHA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020
THP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Phòng năm 2020
YPB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2020
DTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình năm 2020
YTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2020
DTC Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTE Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTF Thông tin tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTK Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm - Trường Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTQ Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTS Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2020
DTZ Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Trường Đại học Thái Nguyên năm 2020
DVB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Việt Bắc năm 2020
DBH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2020
DDA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2020
HCB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (phía Bắc) năm 2020
HCN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (phía Nam) năm 2020
LCH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Chính trị năm 2020
NHB Thông tin tuyển sinh trường Học viện Ngân Hàng (cơ sở Bắc Ninh) năm 2020
TDB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh năm 2020
UKB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh Bắc năm 2020
DTP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2020
TQU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tân Trào năm 2020
TTB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Bắc năm 2020
THV Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương năm 2020
VUI Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2020
DVP Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trưng Vương năm 2020
SP2 Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm 2 năm 2020
TGH Thông tin tuyển sinh trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp năm 2020
DDM Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020
HLU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hạ Long năm 2020
DBG Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2020
DDB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thành Đông năm 2020
DKT Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Dương năm 2020
DKY Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020
SDU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ năm 2020
DCA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Chu Văn An năm 2020
DNB Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hoa Lư năm 2020
DTV Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2020
SKN Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2020
YDD Thông tin tuyển sinh trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2020
SKH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2020
DFA Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh năm 2020
THU Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam năm 2020
TTH Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thông tin liên lạc năm 2020
HTA Thông tin tuyển sinh trường Học viện Tòa án năm 2020
KCN Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2020