Các trường Bậc Cao đẳng thuộc khu vực Miền Bắc

Mã trường Tên trường
C24 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hà Nam năm 2020
C25 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2020
C23 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2020
C20 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2020
CM1 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2020
C22 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2020
C26 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình năm 2020
C12 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm 2020
C19 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh năm 2020
C05 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2020
C06 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2020
CLC Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2020
C62 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2020
C08 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai năm 2020
C10 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm 2020
C11 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn năm 2020
C13 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2020
C14 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sơn La năm 2020
C16 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2020
C18 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang năm 2020
C21 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương năm 2020