Các trường Bậc Cao đẳng thuộc khu vực Miền Bắc

STT Mã trường Tuyển sinh
1 C24 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hà Nam năm 2020
2 C25 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2020
3 C23 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2020
4 C20 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2020
5 CM1 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2020
6 C22 Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2020
7 C26 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình năm 2020
8 C12 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên năm 2020
9 C19 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh năm 2020
10 C05 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2020
11 C06 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng năm 2020
12 CLC Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2020
13 C62 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2020
14 C08 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai năm 2020
15 C10 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năm 2020
16 C11 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn năm 2020
17 C13 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2020
18 C14 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sơn La năm 2020
19 C16 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2020
20 C18 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang năm 2020
21 C21 Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Hải Dương năm 2020